Особливості прийому на 1-й курс за напрямком 
«
Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» у 2012 році

Підготовку бакалаврів (4 роки), за спеціальностями «Інформаційні вимірювальні системи» і «Метрологія та вимірювальна техніка» проводить кафедра «Інформаційно-вимірювальні технології і системи» факультету «Автоматика і приладобудування». Ліцензійний обсяг – 115 місць, з них на 2012/2013 навчальний рік планується 40 бюджетних місць на денне навчання і 4 на заочне навчання.

Вартість навчання бакалаврів на контрактній основі – 6900 грн/рік (денне навчання), 3300 грн/рік (заочне навчання).

Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів

31 липня 2012 року

1) за державним замовленням:

31 липня 2012 року,

2) за кошти фізичних та юридичних осіб 10 серпня.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

1 серпня 2012 року

25 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

1) за державним замовленням

до 11 серпня,

2) за кошти фізичних та юридичних осіб: до 25 серпня

до 30 серпня

Вступники особисто подають заяву про вступ до НТУ "ХПІ", в якій вказують напрям підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» та форму навчання.


При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

  1. документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  2. сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти). Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.
  3. медичну довідку за формою 086-о;
  4. паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).
  5. шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Також може бути подана заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти шляхом заповнення ним в режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою http://ez.osvita-vsim.org.ua. Електронну заяву можуть подати вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати 2008, або 2009, або 2010, або 2011 року та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та не мають підстав для особливих умов зарахування.

Вступник може подати заяви та документи не більше ніж до п’яти ВНЗ України та не більше ніж на три спеціальності у кожному з них. В НТУ “ХПІ” абітурієнти мають право подати документи не більше як на три факультети або не більше як на три напрями на одному факультеті.

ЗАРАХУВАННЯ абітурієнтів при вступі на 1 курс здійснюється на конкурсній основі відповідно до КОНКУРСНОГО БАЛУ. Конкурсний бал складається наступним чином:

Профільна дисципліна

(математика)

Результат ЗНО

140 - 200 балів

Додаткова дисципліна

(фізика або хімія)

Результат ЗНО

124 - 200 балів

Українська мова і література

Результат ЗНО

124 - 200 балів

Середній бал атестату

Перераховується по таблиці

106 - 200 балів

Оцінка за довузівську підготовку
(елітарна школа, підготовчі курси)

Результат оцінювання в НТУ “ХПІ”

20 балів

Оцінка призерам Всеукраїнських олімпіад та МАН
(по результатам IV етапу)

За переліком, визначеним МОНмолоді та спорту України.

30, 40, 50 балів

ВСЬОГО (максимально):

870 балів

Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2008, або 2009, або 2010, або 2011 роках.

НТУ «ХПІ» приймає сертифікати у яких кількість балів з української мови або додаткової конкурсної дисципліни нижче 124, якщо оцінка з профільної конкурсної дисципліни вище 170 балів.


Зараховуються поза конкурсом (на 25% бюджетних місць):

  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994р. № 226;
  • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";
  • особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
  • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002р. № 157;
  • члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені О.Ф. Засядька", згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 09 січня 2008 р. № 6 .

Зазначені особи зараховуються поза конкурсом лише за умови подання оригіналів (при поданні заяви та документів на вступ) сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками не нижче 140 з математики та інших документів, що засвідчують право на прийом поза конкурсом.

Повний текст Правил прийому до Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" на 2012/2013 навчальний рік розміщено на сайті НТУ «ХПІ» на сторінці http://blogs.kpi.kharkov.ua/cpk/

 

Форум для абітурієнтів - http://forums.kpi.kharkov.ua/default.asp?C=2

Центральна приймальна комісія – (057) 707-66-34

Деканат (приймальна комісія) факультету «Автоматика і приладобудування» - (057) 707-62-66, 707-35-57.

Завідувач кафедрою «Інформаційно-вимірювальні технології і системи» проф. Кондрашов Сергій Іванович(057) 707-61-80.

Відповідальний за роботу з вступниками ст. викладач каф. ІВТС Лисенко Володимир Валерійович (057) 707-60-15, e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Сайт: http://users.kpi.kharkov.ua/iit